Ordförande:

Otso Paasivirta Krunasta
otso.krunasta[at]flamenco.fi

Styrelsen:

Laura Reunanen, vice ordförande
laura.reunanen[at]flamenco.fi

Piritta Pyykkönen, sekreterare
piritta.pyykkonen[at]flamenco.fi

Taija Tyrväinen, medlem
taija.tyrvainen[at]flamenco.fi

Lauri Sario, medlem
lauri.sario[at]flamenco.fi

Erika Heikinheimo, medlem
erika.heikinheimo[at]flamenco.fi

Liisa Sarén, medlem
liisa.saren[at]flamenco.fi

Sirkku Hoikkala, suppleant
sirkku.hoikkala[at]flamenco.fi

 

Utomstående funktionärer:
Anna Autio, informatör
anna.autio[at]flamenco.fi
tiedotus[at]flamenco.fi

Sami Rönkä, ansvarig för medlemsregistret
jasenrekisteri[at]flamenco.fi

Satu Antikainen, ekonom
satu.antikainen[at]flamenco.fi
Båtmansgatan 9 A 7
00150 Helsingfors